Ordinær generalforsamling 2024

Til alle aktionærer i Skjern Bank.

Banktorvet

Vi afholder ordinær generalforsamling i Ringkøbing-Skjern Kulturcenter, Ranunkelvej 1-3, Skjern (Skjern Bank Arena)

mandag d. 4. marts 2024 kl. 17.00.

Sidste frist for tilmelding var fredag d. 1. marts 2024 kl. 12.00, og der er derfor lukket for tilmelding med stemmeret.

Her på siden kan du læse meget mere om indkaldelsen herunder dagsordenen for den ordinære generalforsamling, årsrapporten 2023, vederlagsrapporten 2023, Bestyrelsens vederlag indeværende år, Skjern Banks vederlagspolitik 2024, fuldmagt og brevstemme, forslag om at lade banken erhverve egne aktier, oplysning i henhold til Selskabslovens § 99 stk. 2 samt hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med afholdelse af Skjern Banks generalforsamling.

Er du allerede tilmeldt, og har du spørgsmål til din tilmelding, kan du kontakte Euronext Securities på tlf. 4358 8866.

Ved tilmelding sker der en registrering af dine data, som Skjern Bank vil behandle i forbindelse med generalforsamlingen.  Læs nærmere om Skjern Banks persondatapolitik her

Dokumenter - ordinær generalforsamling 2024

Læs generalforsamlingens dagsorden via linket herunder.

Indkaldelse herunder dagsorden — læs mere

Læs hele årsrapporten via linket herunder

Skjern Banks årsrapport 2023 - klik her

Læs Skjern Banks vederlagsrapport for 2023 herunder

Vederlagsrapport 2023

Læs Skjern Banks vederlagspolitik herunder
 
Skjern Banks vederlagspolitik 2024 - klik her

Her finder du blanketter i forbindelse med fysisk afgivelse af brevstemme og fuldmagt.

Fuldmagt - blanket

Brevstemme - blanket

Selskabets aktiekapital på nominelt kr. 192.800.000 er fordelt på aktier a kr. 20,00 eller multipla heraf.

Samlet antal aktier udgør 9.640.000 stk.

Hvert aktiebeløb på til og med nominelt 1.000 kr. giver 1 stemme, og derefter giver hver påbegyndt nominelt 1.000 kr. aktie yderligere 1 stemme. Ingen aktionær kan afgive stemme for mere end 5 % af den til enhver tid værende nominelle aktiekapital.